nosaltres

Som un equip de persones que perseguim el desig de créixer compartint aquest camí!

Som educadores, integradores, pedagogues, administratives, monitores…

Equip

Amics i amigues de Joäo Martí

Persones que donen suport per mitjà d’aportacions econòmiques amb la finalitat de col·laborar amb la tasca, sense tenir representació a les assemblees de l’Associació.

Equips de treball

Són el motor. Vetllen pel bon funcionament i la coherència pedagògica en el dia a dia de l’associació i l’atenció directa. S’organitzen en diferents equips que vertebren el funcionament de l’entitat des de l’àrea de gestió i l’àrea de projectes amb 3 persones contractades.

Junta Directiva

Vetlla per la raó de ser de l’Associació. S’encarrega de garantir el funcionament de l’organització segueixi i transmeti els valors, la missió i la visió de la nostra entitat. Tenen drets i deures establerts als nostres Estatuts i són la màxima figura de responsabilitat a nivell legal i de representació de l’Espai Joäo Martí.

Participants

Persones que participen de les nostres accions i serveis que oferim. Aporten sentit a la nostra tasca i participen de manera activa en els propis processos tant personals com en el marc de l’associació.

Socis i sòcies

Constitueixen el grup de suport de l’entitat i valor social. Tenen drets i deures establerts als Estatuts, així com representació de veu i vot en les assemblees i la presa de decisions.

I gràcies a l’ajut, el suport i la col·laboració de…