Missió, visió i valors

Amb els més de 8 anys de trajectòria de l’associació, la nostra tasca s’ha anat centrant i especialitzant sobretot en l’àmbit de l’acompanyament de persones en situació de risc d’exclusió social, amb activitats de l’àmbit socioeducatiu i de la gestió d’emocions i valors utilitzant l’esport o el temps de lleure. No obstant, també anem proposant activitats obertes a tothom, sempre dins de la filosofia de l’associació. Amb els anys hem anat ampliant el ventall d’edats als que oferim les nostres activitats.

Perseguim…

Generar espais d’acollida
Vetllar per l’acceptació d’una mateixa
Fomentar el creixement personal
Conscienciar en la solidaritat
Promoure l’espiritualitat

Situem al centre a la persona entenent-la en totes les seves riqueses i potencialitats

Els nostres valors són…

Acollida

Com a gest que dona qualitat humana a una societat. Exigeix no jutjar, estar sempre obert i mostrar-se disposat a escoltar.

Alegria

Com a motor principal de les accions vitals i constructives que porten a la persona a un benestar general.

Generositat

Com a responsabilitat envers als altres de compartir les nostres riqueses materials i immaterials. Neix de la sinceritat d’un mateix i de l’amor cap als altres.

Gratitud

Com a gest humil de prendre consciència de tot el que hem rebut i rebem a diari, i donar-ne gràcies.

Respecte

Com a valor que reconeix la vàlua de tota persona i que implica un sentiment positiu cap a l’altre.

Solidaritat

Com a capacitat d’entregar-se als altres individus pensant en aquests com a iguals, sense tenir en compte la seva situació econòmica i considerant que els béns no són només materials.